Objedinjavanje različitih sustava


Različitih djelatnosti/izdvojenih pogona/izdvojenih skladišta/izdvojenih blagajni

Primjer povezanosti restorana i trgovine:

Primjer povezanosti restorana i trgovine

Primjer povezanog pekarstva i trgovine, tri izdvojena prodajna mjesta:

AQUPARK-BAZENI / SOFTWARE RIJEŠENJA / OPIS


Povezano sa PTI sustavom, ulaznice na barcode. (Altius POS, Altius MAT, Xchange, RFID kartice, i-button, itd.)

Centralno skladište, 6 šankova, trgovina,kontrola ulaza. Automatski popusti, zabrane prodaje, ticket narudžbe na šankovima, evidencija marendi sa RFID karticama, paketna prodaja. 7 uređaja rade kao jedan naplatni uređaj sa istom fiskalnom oznakom (prate jedan redosljed računa, jedan zaključak itd.).

Povezano sa PTI sustavom, ulaz sa RFID narukvicama. (Altius POS.)

Kontrola ulaza, izdavanje računa, paketna prodaja.

Povezano sa PTI sustavom, ulaz sa RFID narukvicama. (Altius POS, Altius MAT.)

Kontrola ulaza, izdavanje računa, paketna prodaja, izlazne fakture, evidencija klijenta.

Altius POS, Altius MAT, WEB, karte

Prodaja sportsko rekreacijskih usluga. Izrada iskaznica, sezonske karte, karte za žičaru. WEB stranica sa kamerama i izmjenama u realnom vremenu.

HOTELI


Altius POS, Altius MAT, Xchange,daljinska prodaja(tablet). (RFID kartice.)

Gastro način rada matrice sa matricama,OPOS, materijalno, račun na sobu, itd.

Altius POS.

Gastro način rada. (Koriste: ZORA, MAT, HIS)

Altius POS, povezani sa POS uređajem za naplatu preko kartica

Način rada matrice, restorani linijska prodaja - catering. Limitiranje dnevnog korištenja. (Koriste: ZORA, MAT, HIS.)

RESTORANI


Altius POS, Altius MAT, daljinska prodaja (tablet), i-button, belt printeri.

Jedan naplatni uređaj sa više skladišta, gastro i trgovački. Proizvodnja vina, izlazne fakture. Upravljanje svih lokacija sa jednog mjesta (BackOffice).3 gastro skladišta, 4 trgovačka skladišta i jedna proizvodnja. Daljinska prodaja, narudžbe (5 tableta) i dva belt printera, itd.

Altius POS, Altius MAT, RPACount (evidencija radnika).

Gastro način rada. Evidencija radnika odlasci,dolasci i izvještaji istih.

Altius POS, Altius MAT.

Gastro način rada. Po potrebi se aktiviraju drugi uređaji sa istom oznakom, jednim zaključkom itd.

CAFFE BAR


Altius POS, Altius MAT.

Caffe način rada.

Altius POS, Altius MAT.

Caffe način rada.

Altius POS, Altius MAT.

Gastro i caffe način rada.

TRGOVINE


Altius POS, Altius MAT, usluga knjigovodstva.

1 skladište, automatska knjiga popisa, stanje na dan, kalkulacije,itd. Vođenje materijalnog i finacijskog knjigovodstva.

Altius POS, Altius MAT, Altius Bankomat, Xchange, barcode, LCD display, tablet prodaja.

Više trgovačkih skladišta i upravljanje sa njima iz backoffica. Opcija bankomata preko POS uređaja (uplate,isplate i izvještaji), itd.

Altius POS.

Pokretna blagajna, služi za sajmove.

PEKARE


Altius POS, Altius MAT, RPACount (evidencija radnika).

Jedna proizvodnja sa više trgovina. Izlazne fakture, automatski keub, povrat iz backoffica za sve poslovnice. Evidencija radnika, usluga materijalnog knjigovodstva, itd.

Altius POS, Altius MAT, RPACount (evidencija radnika).

3 proizvodnje, četiri trgovačka skladišta, izlazne fakture, keub, povrat, evidencija radnika. Sve je povezano sa backoffice.

Altius POS, Altius MAT, RPACount (evidencija radnika).

Otpremnice, proizvodnja, evidencija radnika, zbirne fakture, usluga materijalnog i financijskog knjigovodstva.

MJENJAČNICE


Xchange, Xfiskal.

Certificirana mjenjačnica od strane HNB-a.

Xchange, Xfiskal

Certificirana mjenjačnica od strane HNB-a.

Xchange, Xfiskal.

Certificirana mjenjačnica od strane HNB-a.

Primjer povezane tri lokacije i tri djelatnosti; proizvodnja, trgovina i gastro:

Primjer povezanosti šankova u bazenskim sustavima i plaćanje na izlazu pomoću narukvica:

Primjer povezanosti šankova u bazenskim sustavima i plaćanje na izlazu 
		pomoću narukvica

Copyright © 2011 RI.POS d.o.o., Rijeka, All Rights reserved - www.ri-pos.hr