Najbrzi način izdavanja računa

Promjena količine i brisanje stavki na računu

Neki od načina placanja

VIDEO


Promjena količine i brisanje stavki u računu


  1. klikom na količinu artikla otvara se polje za unos količine
  2. ukoliko u količinu unesete 0, artikl se uklanja sa računa,
  3. klikom na cijenu se također uklanja artikl
  4. klik na GOT za izdavanje računaCreated with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.