Promjena količine i brisanje stavki na računu

Neki od načina placanja

Izdavanje računa poslovnim korisnicima

VIDEO


Neki od načina plaćanja


  1. nakon odabranih artikala kliknite na OST.NP (enter)
  1. klikom na Izmjena (F5) otvaraju se ponuđeni načini plaćanja
  1. nakon odabranog načina plaćanja potvrdimo sa OK i račun je izdan

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EBook editor

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.