UPRAVLJANJE BLAGAJNOM

Najbrzi način izdavanja računa

Promjena količine i brisanje stavki na računu

VIDEO


Najbrži način izdavanja računa


  1. Klikom na željeni artikl iz pripadajuće grupe, artikl se prebacuje na lijevu stranu, u račun
  2. Klikom na cijenu se uklanja stavka sa računa
  3. Kliknete na GOT za izdavanje računa za gotovinsko plaćanje

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured EPub generator

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.