Rad s narudzbom i vise načina placanja

Naplata vise stolova na jedan račun

Naknadna fiskalizacija računa

VIDEO


Naplata više stolova na jedan račun


  1. kliknite na Pregled računa i narudžbi (F9)
  2. odaberite narudžbu i potvrdite
  3. stavite kvačicu na Skupa napl.
  4. Odaberite stol s kojim djelite jedan račun
  5. stolovi su spojeni na računu
  6. kliknite na GOT za izdavanje računa
  7. Artikli oba stola su na jednom računu

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Create HTML Help, DOC, PDF and print manuals from 1 single source

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.