Vizualni prikaz stolova

Rad s narudzbom i vise načina placanja

Naplata vise stolova na jedan račun

VIDEO


Rad s narudžbom i više načina plaćanja računa


  1. klikom na ikonu stola (f5) birate broj stola
  2. odaberete željene artikle
  3. klikom na NAR. (f8) isprintate narudžbu
  4. odabirom stola dobiva se uvid u narudžbu i mogućnost dodavanja artikala
  5. NAR. (f8) za ponovno printanje
  6. odabirom stola dolazimo do narudžbe
  7. OST. NP za promjenu načina plaćanja i klik na IZMJENA
  8. unesemo iznos djela računa za drugi način plaćanja
  9. klik na OK i račun je izdan i podijeljen na dva načina plaćanja

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.