Naplata vise stolova na jedan račun

Naknadna fiskalizacija računa

Privremeni obračun

VIDEO


Naknadna fiskalizacija računa


  1. kliknite na Pregled računa i narudžbi (F9)
  2. J znači da je račun nefiskaliziran
  3. vratite se u početni meni
  4. kada je blagajna spojena na vezu, kliknite na Jir?
  5. Klikom na Yes, računi će biti fiskalizirani
  6. Pj znači da je račun naknadno fiskaliziran


Napomena: ako nema interneta, nakon spajanja na vezu računi se automatski fiskaliziraju svakih 10 sekundi

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free iPhone documentation generator

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.