Ispis na dnu računa

Iznos računa ostaje na ekranu

Ispis na racunu u kunama i protuvrijednost u eurima

VIDEO


Nakon izdavanja računa, iznos računa ostaje na ekranu


  1. Kliknite na Održavanje/Parametri blagajne (kofiguracije)
  2. Uklonite kvačicu sa Bill value refresh to zero after print
  3. Potvrdite
  4. Nakon izdanog računa, iznos je još vidljiv na ekranu

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate EPub eBooks with ease

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.