Materijalni ispis

Ispis na dnu računa

Iznos računa ostaje na ekranu

VIDEO


        1. Ispis na dnu računa


  1. Kliknite na Održavanje/Parametri blagajne(konfiguracije) i unesite lozinku
  2. U polju Footer upišite željeni tekst
  3. Potvrdite i nakon restarta programa, promjene su prihvaćene
  4. Na dnu izdanog računa je prikazan tekst

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free EPub and documentation generator

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.