Iznos računa ostaje na ekranu

Ispis na racunu u kunama i protuvrijednost u eurima

Novi proizvod

VIDEO


Ispis na računu u kunama i protuvrijednost u eurima


  1. u meniju, klikom na ikonu EUR otvara se polje za unos tečaja eura
  2. kliknite na blagajnu i unesete svoju šifru
  3. nakon odabranih artikala kliknite na OST.NP
  4. kvačicom na EUR, u polju "ZA PLATITI" dobivate uvid u iznos računa u eurima

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured Documentation generator

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.