Ukucavanje ručnih naloga - otpremnica

Ukupna proizvodnja za period(ZAK+IRP+IRI+GPI)

Zbirna faktura za period

VIDEO


Ukupna proizvodnja za period(ZAK+IRP+IRI+GPI)


  1. U MAT-u klik na Nalog po MKD-u
  2. Pod ispis naloga i uporabe klik na "Ispis naloga periodično – SVI (A4) [ZAK+IRP+IRI+GPI]"
  3. Unesite datumski period i potvrdite

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create iPhone documentation

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.