PKV zaduzenje maloprodaje za period

Ukucavanje ručnih naloga - otpremnica

Ukupna proizvodnja za period(ZAK+IRP+IRI+GPI)

VIDEO


Ukucavanje ručnih naloga – otpremnica


  1. U MAT-u klik na Nalog po MKD-u
  2. Odabrati GPI – Ručni nalog proizvodnje

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Single source CHM, PDF, DOC and HTML Help creation

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.