Ispis prodaje periodično po načinu placanja

Ispis učestalosti računa po satima

Materijalni ispis prodane robe

VIDEO


Ispis učestalosti računa po satima


  1. U MAT-u klik na Izvještaji blagajne
  2. Klik na dva dokumenta za određivanje perioda
  3. Pod A4 izvještaji periodični, klik na ispis učestalosti računa po satima

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Full-featured multi-format Help generator

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.