Promet

Ispis prodaje periodično po načinu placanja

Ispis učestalosti računa po satima

VIDEO


Ispis prodaje periodično po načinu plaćanja


  1. U MAT-u klik na Izvještaji blagajne
  2. Klik na dva dokumenta za određivanje perioda
  3. Pod A4 izvještaji periodični, klik na ispis financijski po načinima plaćanja

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.