Registracija novog korisnika
Pročitajte o registraciji!!!
Za registraciju e-mail je obavezan
Vaš e-Mail
Vaša firma
Vaša adresa
Telefon/GSM
Vaš OIB
Broj pošte
Mjesto pošte
Nakon uspješne registracije dobit ćete na vaš e-mail PIN i PUK pristupni kod. Kod PIN možete mijenjati po želji dok je PUK nepromjenjiv.
Ukoliko ste izgubili PUK kod morate poslati e-mail na
Ako imate problem ili želite saznati više e-mail na

contacts@ri-pos.hr

Copyright © 2011 RI.POS d.o.o., Rijeka, All Rights reserved www.ri-pos.hr