Promjena pristupnog PIN-a
Pročitajte o promjeni pristupnog PIN-a !!
Vaš e-Mail
Vaš PIN.. (PUK)
Novi PIN
Potvrdi novi PIN
Pristupni PIN možete promjeniti u koliko znate PIN kojeg želite promjeniti ili u koliko znate PUK kod.
Ukoliko ste izgubili PUK kod morate poslati e-mail na
Ako imate problem ili želite saznati više e-mail na

contacts@ri-pos.hr

Copyright © 2011 RI.POS d.o.o., Rijeka, All Rights reserved www.ri-pos.hr