Popust po stavci

Popust po računu

Vizualni prikaz stolova

VIDEO


Popust po računu


  1. nakon izbora artikala kliknite na >pop%<
  2. kvačicim na Račun, popust se odnosi na cijeli račun
  3. unesite postotak popusta
  4. kliknite na GOT za izdavanje računa
  5. kako je odabran stol, prvo se izdaje narudžba, a zatim račun
  6. na izdanom računu je istaknut popust

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring environment

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.