Ispis artikala sa istom komponentom

Podesavanje boje i fonta u touch modu

Uredjivanje artikla u touch mode prodaji

VIDEO


Podešavanje boje i fonta u touch modu


  1. U MAT izborniku, kliknite na Cjenici proizvoda
  2. Kliknite na polje(kockicu) željenog proizvoda
  3. Kliknite na Color
  4. Birajte ponuđene boje teksta i pozadine, font, veličinu ili gotov predložak
  5. Kada ste gotovi, potvrdite
  6. Potvrdite i postavke su prihvaćene

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy to use tool to create HTML Help files and Help web sites

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.