Unos novog MT-a (trgovina)

Otvaranje novog broja blagajne

CS kartica ulaza po komponenti

VIDEO


Otvaranje novog broja blagajne:


  1. U MAT izborniku kliknite na Ažuriranje (MKD)
  2. Kliknite na Nova
  3. Kliknite na Firma (PS)
  4. Odaberite ponuđenu firmu
  5. Dodjelite novi broj blagajni
  6. Potvrdite
  7. Kliknite na Kopirajte
  8. Sa desne strane odaberite blagajnu iz koje se kopiraju podaci,

te odaberite novu blagajnu u koju će se podaci kopirati

  1. Stavite kvačicu na Svi
  2. Kliknite na Kopiraj

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.