Materijalni ispis prodane robe

Moguci izvjestaji po prodaji na Z traci

Rekapitulacija prometa i poreza za period

Mogući izvještaji po prodaji na Z traci


 1. Rekapitulacija trgovačke robe
 2. Rekapitulacija trg. Robe po grupi
 3. Ispis prometa po blagajni
 4. Ispis financijski po grupama
 5. Ispis financijski po načinima plaćanja

 6. Materijalno svi artikli (gr, podgr, šifra)
 7. Materijalno trgovački artikli
 8. Materijalno artikli usluge

 9. Materijalno artikli proizvoda
 10. Materijalno uparaba komponenti

 11. Ispis poreza
 12. Ispis poreza grupirano
 13. Porez po načinima plaćanja
 14. NP prema PP periodično
 15. Promet po NP zbirno
 16. NP prema PP po danima

 17. Operateri financijski
 18. Operateri po grupama financijski
 19. Operateri materijalno

 20. Ispis računa kupca svi periodično
 21. Ispis računa za kupca periodično
 22. Ispis računa po NP periodično

 23. Najprodavaniji artikli (Top, 50, 100, svi)
 24. Prvi i zadnji račun po ZE čitanjima
 25. Prvi i zadnji račun po operaterima

 26. Obrazac PP-MI-PO
 27. Obrazac PP-MI-PO – UKUPNO

 28. Knjiga IRA za blagajnu

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.