Nalog po MKD-u

Moguci izvjestaji na nalogu

Ispis KEUB-a na dan za vise prodajnih mjesta

VIDEO


Mogući izvještaji na nalogu


 1. Ispis naloga (A4) [ZAK, IRP, IRI, GPI] – Otpremnice (A4*)[GPI]
 2. Ispis uporabe komponenti naloga (A4) [ZAK,IRP, IRI,GPI]
 3. Ispis naloga periodično – SVI (A4) [ZAK+IRP+IRI+GPI]
 4. Ispis uporabe periodično – SVI (A4) [ZAK+IRP+IRI+GPI] [IRP] [GPI]


 1. Ispis PKV zaduženje maloprodaje (A4) [ZAK]
 2. Ispis PKV povrata maloprodaje (A4) [ZAK]
 3. Ispis izdanog za zaduženje veleprodaje (A4)
 4. Ispis dostavnica/izdatnica prema nalogu (A4)
 5. Ispis dostavnica/izdatnica lista proizvoda (A4)


 1. Kalkulacija zaduženje maloprodaje (A4)
 2. Kalkulacija povrata maloprodaje (A4)
 3. Kalkulacija izdanog za veleprodaju (A4)
 4. Kalkulacija naloga dostavnica/izdatnica (A4)
 5. Nabavna cijena prema blagajni, MKD-u (A4)


 1. Ispis PKV zaduženje maloprodaje per. (A4) [ZAK]
 2. Ispis PKV povrata maloprodaje per. (A4) [ZAK]
 3. Ispis izdanog za zaduženje veleprodaje per. (A4)
 4. Ispis dostavnica/izdatnica prema nalogu per. (A4)


 1. Ispis Keub-a (A4)
 2. Ispis Keub-a periodični – svi (A4)
 3. Ispis Keub-a (POS)
 4. Ispis Keub-a periodično – svi (POS)


 1. Ispis naloga (POS)
 2. Ispis uporabe komponenti naloga (POS)
 3. Ispis naloga periodično – svi (POS)
 4. Ispis uporabe periodično – svi (POS)


 1. Ispis naloga periodično prema partneru (A4)
 2. Ispis uporabe prema partneru (A4)


 1. Popis naloga svi periodično (A4)
 2. Popis naloga kupac periodično (A4)


 1. Ispis PKV zaduž. maloprodaje po cijeni (A4)


 1. Kalkulacija proizvoda ručnog naloga (A4)
 2. Kalkulacija proizvoda naloga veleprodaje (A4)


 1. Ispis Keub-a zbirno po MT-u periodično (A4)


[VELEPRODAJA IZ NALOGA – PERIODIČNI DOKUMENTI]

 1. GPI – Otpremnica per. Prema partneru (A4*)
 2. GPI – Otpremnica periodično zbirno (A4*)
 3. GPZ – Zbirna faktura otpr. Po partneru (A4*)
 4. GPI – Partner po grupama period. Fin. (A4*)
 5. GPI – Po grupama periodično financ. (A4*)

(*) - Uključuju povrate veleprodaje Grupa=9_X

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Web Help generator

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.