Zbirna faktura za period

Grupe proizvodi

Ispis artikala sa istom komponentom

VIDEO


Grupe proizvodi


  1. U MAT izborniku, kliknite na Grupe proizvodi
  2. Oznańćite grupu i kliknite na Izmjena
  3. Unesite izmjene i potvrdite
  4. Provjerite svaku grupu proizvoda, koju koristite

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Produce Kindle eBooks easily

Home

Copyright © <24.10.2014.> by <RI.POS d.o.o.>. All Rights Reserved.